Graafwerken & Afbraakwerken

Grondwerken en afbraakwerken in je tuin en rondom je woning.

Graafwerken en nivelleringswerken.

Grondwerken

 • Nivelleren tuin, bouwterreinen
 • Bouwrijp maken van bouwgrond
 • Afvoeren van grond
 • Frezen van gronden
 • Verwijderen bomen, stronken en struiken
 • Terrein ophogen
 • Aanleggen schuin kanten
 • …………..

Graafwerken

 • Graven van funderingen
 • Uitgraven van kelder en kruipkelder
 • Sleuven voor nutsvoorzieningen uitgraven
 • Graven van rioleringssleuven
 • Plaatsen van rioleringen
 • Graafwerken voor tuinaanleg
 • Uitgraven en plaatsen waterputten, septische putten
 • Aanvullen funderingen en kelders
 • …………

Afbraakwerken

 • Afbreken van bijgebouwen, tuinhuizen,
 • Verwijderen van betonnen tuinafsluitingen
 • Afbraak terrassen, opritten, parkings
 • Uitbreken van funderingen
 •  Weghalen betonvloeren
 • Woning ontmantelen voor renovatie
 • Wegnemen vloeren en plafonds
 • binnenschrijnwerk verwijderen
 • ramen en deuren
 • afbreken bestaande veranda of aanbouw
 • bestaand pleisterwerk verwijderen
 • Verwijderen puinafval van de werf
 • …………